Добра формулировка

Мисъл, която звучи добре, е добре формулирана. Не е непременно вярна.

We are all faced with a series of great opportunities brilliantly disguised as impossible situations. – Charles Swindoll

Всички сме чували тази, и подобна на нея, като например: “Когато животът ти предлага лимони, направи си лимонада.”

Колко от хората, които познавате, са успели в това? Дали тази тяхна способност е възпитана, или те просто са родени с нея? Кои са родителите им?

За лингвисти и преводачи тези мисли са упражнение и удоволствие, както задачите за математиците.

Cynicism – the wisened old age of idealism (misleading title)

“Inside every cynical person, there is a depressed idealist”

Why are so many idealists depressed? Is cynicism wisdom or simply old age? We say old is wise assuming that old age knows the answers to most questions. Is that helpful, or limiting?

On the other hand, what do limitations matter in old age? You’re anyway at the end of your road… So, could it be despair, instead of wisdom?

I don’t know so many wise old people, as frankly rude and spiteful. And they are all poor, of course.

So, could we say that money makes the difference between wisdom and despair?

And, could we say that remaining time to live makes the difference between cynicism and idealism?

Forgiveness

Disgust is so hard to hide. And forgiveness is so hard to really accomplish.

Толкова е трудно да прикриеш отвращението и тъй е трудно наистина да постигнеш опрощение.

A departing person

What a departing person needs most is human treatment and not sophisticated technology or miraculous medicine.

Това, от което най-вече се нуждае заминаващият си, е човешко отношение, а не сложни технологии или чудодейни лекарства.

Stepping close

When you step close to Death, it is time to ask yourself what you believe. For, on that answer, your destiny depends. Indeed, you must ask yourself that! That exam has no resit. You must not let yourself be carried away by the momentum – each second may be the last.

Когато пристъпиш близо до смъртта, е време да се запиташ в какво вярваш. И от този отговор зависи съдбата ти. Дори непременно трябва за се запиташ това! За този изпит поправителен няма. Не бива да се оставяш да те понесе инерцията – всяка секунда може да е последна.

%d bloggers like this: