Follow-up

Doctors suck … everywhere;

Babies rule … always;

Moms get dull … for sure

Or do they?

and so again I wait for muses

there is my Muse: here. and that is what I did to блесна – пред погледа, в сърцето й и пред света:

1. supremacy
2. the feeling or idea that one is superior to others
3. th flng r d tht n s sprr t thrs
4. thrust newspaper redhot flung thought
5. toss press icy thrown senseless
6. a soul frozen and opressed
7. my soul is frozen
opressed by senses void
tossed beneath my mind
8. supremacy of mind

Моето хайку е:

supremacy of mind

my soul is frozen

opressed by senses void

tossed beneath my mind

Това е!

a-lone – a loan – a lawn

When you’re alone,

you long for a loan

to get to a lawn

to lie down and moan.

rules?

A lot of questions have been asked

And from the inside comes the task

To point out rules

To put them forward

Description follows

Descend will fall in

While autumn leaves

White clouds will stay

Red leaves remain

Remain the same

Блиц-стихотворение

Ето правилата:

Ето и моето творение:

“Бебе ме настига”

Имам си коте

Имам си бебе

Бебе да плаче

Бебе да се смее

Смее се до сълзи

Смее се тъй силно

Силно като вятър

Силно като буря

Буря във душата

Буря в тази чаша

Чаша от стъкло

Чаша за кафе

Кафе за мен и теб

Кафе за моето сърце

Сърце за обич

Сърце за мъка

Мъка по предишното

Мъка от сегашното

Сегашното в деня

Сегашното в нощта

Нощта на любовта

Нощта на прилепите

Прилепите в пещерата

Прилепите във душата

Душата на героя

Душата си е моя

Моя е за цял живот

Моя е докрай

Докрай не спираме

Докрай вървим

Вървим по двама

Вървим сами

Сами оставаме

Сами пестим

Пестим си думите

Пестим усмивките

Усмивките от радостта

Усмивките от болката

Болката от удари

Болката от вечността

Вечността на мислите

Вечността на случките

Случките от рутината

Случките от новината

Новината е добра

Новината ни настига

Настига ни потайно

Настига ни незнайно

Незнайно…

Потайно…

Fresh forgiveness flows f-far

At fresh, but yet insane forgiveness

Awaiting, smiling lulls the day

And night in which its realness

Away will flow, so far away.

*transl.*

Сред свежа, но и луда прошка

С очакване, усмихнат спи денят

С нощта, когато нейните реалности,

Съвсем далеч ще отлетят.

In the heat :-))

For all of us who used to grumble in winter, with a tired sweaty smile:

In the heat

don’t drink mead,

for your head

will need

to heed

where you put your feet.

A friend of mine

A friend of mine will need a place

to hide and rest,

and for the rest.

A friend will need to have to need,

and then again,

will need the best.

In May

Алените макове
са капки кръв
в зеления безкрай до пътя,
разпръснати
край сивотата на асфалта.
При полъха на вятъра туптят,
с очи ги вдишваме
и спират ни дъха.

Beginning of May

Зелените кестени …
Зелените им листа
и белите цветове на кестените
са навсякъде.
Поглеждаш ги и се стопяват,
отместиш поглед – избуяват.
В отчаянието те потискат,
а в радостта добавят плътност,
възторг
и близост.

Зелените листа
и белите цветове на кестените
по булеварда
са нашето убежище
(за дробовете и сърцата ни,
не само за очите).