“Те няма да побързат” от Мария Вирхов

Това е оригиналният текст на този превод:

те няма да побързат нито спират
небето над градините хвърчи сиво
превежда сенките на бурите към изток
понякога си идват и намират
понякога се свиват
до точки без тегло, сапун в очите
до ледени цепнатини
но също са красиви
сега ги помня още по-красиви
по-рядко на местата отредени за целта
със автор “от опечалените”
и не, не мога да те утеша
малцина са спасени

Author: soul mary

Writer, poet and reader

%d bloggers like this: